Dr. Funk’s Hudklinikk

Dr. Funk’s Hudklinikk

Alle ansatte som arbeider med pasienter innehar formell helsefaglig kompetanse og har jobbet med hud og hudsykdommer i en årrekke. Vi gjør all tradisjonell behandling innen dermatologi, men har foreløpig ikke laser.

Til oss henvises pasienter med alle typer hudsykdommer og vi behandler en stor andel hudtumores og hudkreft. Innen hudkreftbehandling benytter vi den mest moderne behandingsformen, PDT (photo dynamisk terapi) og behandler hver uke mange pasienter på denne måten. Behandlingen benyttes også på solskadet hud (solare/aktiniske keratoser).

Utover de tradisjonelle behandlingsområder innen hudfaget gjøres her også allergivaksinasjon, infertilitetsutredning av menn, iontoforese behandling mot økt hånd- eller fotsvette og litt på siden av faget tilbyr vi dagslysbehandling.