Helsetjenester i Sentrum

Du må kontakte hver enkelt aktør for mer informasjon rundt timebestillinger, åpningstider og annet ifm med Covid-19.

Helsehuset Moss ligger midt i sentrum av Moss. Det er umiddelbar nærhet til alle fasiliteter i byens sentrum. Svært god eksponering i et meget populært område.

Det er stor kommunal parkeringsplass på østsiden av bygget og flere etasjer med parkering på vestsiden hos AMFI Moss. Moss Taxi har sentralen sin her med mange drosjeplasser i Prinsens gate.

Helsehuset Moss ligger i et svært populært område med mye folk og stor trafikk. Enkel adkomst for gående, syklende eller med bil og buss. Bussterminalen i Moss ligger i enden av Prinsens gate 50 m. fra bygget.